Buôn bán giống cây trồng

buôn bán giống cây trồng

Điều kiện buôn bán giống cây trồng

Buôn bán giống cây trồng là một hoạt động kinh doanh quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện hoạt động này, các tổ chức và cá nhân cần tuân thủ các quy định về điều kiện và trách nhiệm được quy định trong Luật trồng trọt năm 2018 và Nghị định 94/2019/NĐ-CP.

Theo Luật trồng trọt, các tổ chức và cá nhân buôn bán giống cây trồng cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có giống cây trồng được công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành giống cây trồng.
  • Sở hữu hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng hoặc áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nếu không có tiêu chuẩn quốc gia.
  • Có địa điểm giao dịch hợp pháp và bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng.

Ngoài ra, Nghị định 94/2019/NĐ-CP còn quy định thêm các trách nhiệm cụ thể của tổ chức và cá nhân buôn bán giống cây trồng, bao gồm:

  • Gửi thông báo qua thư điện tử, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng về địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, số điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở.
  • Có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, gồm thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn phù hợp quy định tại Điều 10 Nghị định.
  • Với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, cần có thêm thông tin về nguồn vật liệu nhân giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng cây, thời gian giao nhận cây.

Việc tuân thủ các quy định trên sẽ giúp cho các tổ chức và cá nhân buôn bán giống cây trồng đảm bảo chất lượng và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, đồng thời đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng.