Cây chanh dây trồng bao lâu có trái?

cây chanh dây

Thời gian để cây chanh dây ra trái

Cây chanh dây trồng bao lâu có trái? Trồng cây chanh dây là một trong những công việc không dễ dàng nhất cho nông dân. Để đạt được hiệu quả cao nhất, cần phải cẩn thận chăm sóc cây. Trong bài viết này cùng Bán Cây Đẹp tìm hiểu các biện pháp cần thực hiện để trồng cây chanh dây và thời gian cần thiết để cây trồng có trái.

Các Biện Pháp Chăm Sóc Cây Chanh Dây

  1. Để trồng cây chanh dây hiệu quả, quý khách nên sử dụng bón phân đủ loại để phục vụ nhu cầu dinh dưỡng của cây.
  2. Cân đối hàm lượng đạm và lân cao. Điều này sẽ giúp cây trồng ra hoa nhanh hơn và đậu quả nhiều hơn.
  3. Đảm bảo điều kiện cho cây tiếp xúc đủ ánh sáng mặt trời.

Bao Lâu Mới Có Trái?

Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp chăm sóc cây chanh dây được nêu ở trên, thì cây chanh dây sẽ có trái sau khoảng 5-6 tháng. Tuy nhiên, thời gian cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí trồng, môi trường và điều kiện khác.