Cây trúc quân tử

180.000 
Bạn tiết kiệm được

Bán cây đẹp chuyên bán cây trúc quân tử Quý khách có nhu cầu mua cây trúc quân tử tại Hồ Chí Minh vui lòng gọi 091.66.99.856

Bảng Giá

Số Lượng Giảm (%) Giá
1 - 19 180.000 
20 - 49 11.11 % 160.000 
50 - 99 16.67 % 150.000 
100+ 22.22 % 140.000