Chậu xi măng 80x30x30 cần bao nhiêu đất?

chậu xi măng 80x30x30

Nhiều người mua loại chậu xi măng 80x30x30 ( dài 80cm x cao 30cm x rộng 30cm) Nhưng không biết cần bao nhiêu đất để trồng cây cho phù hợp và tránh lãng phí. Nhân tiên hôm nay Nguyễn Lâm đi trông cây Cúc Tần Ấn độ cho khách hàng với mẫu chậu này tiện thể giải đáp cho quý khách câu hỏi Chậu xi măng 80x30x30 cần bao nhiêu đất nhé?

chậu xi măng 80x30x30 trồng cúc tần ấn độ
chậu xi măng 80x30x30 trồng cúc tần ấn độ

Nếu tính theo thể tích Chậu xi măng 80x30x30 cần 72,000 cm³

Để tính số decimet khối (dm³) đất cần để đổ đầy chậu cây hình chữ nhật kích thước 80cm x 30cm x 30cm, quý khách cần tính thể tích của chậu. Thể tích của chậu được tính bằng công thức:

Thể tích = Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao

Thay vào giá trị:

Thể tích = 80cm x 30cm x 30cm = 72,000 cm³

Tuy nhiên, để chuyển từ cm³ sang dm³, quý khách cần chia cho 1,000, vì 1 dm³ = 1,000 cm³. Vì vậy:

Thể tích = 72,000 cm³ ÷ 1,000 = 72 dm³

Vậy quý khách cần 72 dm³ đất để đổ đầy chậu cây hình chữ nhật đó.

Nếu tính theo bao đất Chậu xi măng 80x30x30 cần 2 bao 50dm3 hoặc 4 bao đất 20dm3

Nếu thông thường đất được các cửa hàng cây cảnh bán theo đơn vị 50 dm³ (50 dm³/1 bao), và quý khách cần 72 dm³ đất để đổ đầy chậu cây, thì quý khách cần bao nhiêu bao đất được tính bằng phép chia:

Số bao cần = Thể tích cần / Thể tích mỗi bao

Số bao cần = 72 dm³ / 50 dm³/bao

Số bao cần ≈ 1.44 bao

Vì vậy, quý khách cần khoảng 1.44 bao đất để đổ đầy chậu cây. Tuy nhiên, vì quý khách không thể mua một phần bao đất, nên quý khách nên mua ít nhất 2 bao đất (nếu bán theo bao) để đảm bảo có đủ đất cho chậu cây.

Nếu đất được bán theo đơn vị 20 dm³ (20 dm³/1 bao), và quý khách cần 72 dm³ đất để đổ đầy chậu cây, thì quý khách cần bao nhiêu bao đất được tính bằng phép chia:

Số bao cần = Thể tích cần / Thể tích mỗi bao

Số bao cần = 72 dm³ / 20 dm³/bao

Số bao cần = 3.6 bao

Vậy quý khách cần ít nhất 4 bao đất (nếu bán theo bao) để đảm bảo có đủ đất cho chậu cây.

Trên đây là kinh nghiệm của Nguyễn Lâm khi trồng cây với loại chậu xi măng 80x30x30 quý khách có thể áp dụng khi trồng cây với loại chậu này nhé

Hotline: 0916699856Chat zalo: 0916699856Chat zalo: 0981036448