Đất trồng gồm mấy thành phần chính?

đất trồng cây

Thành phần của đất trồng

Đất trồng gồm mấy thành phần chính? Đất trồng là môi trường sống quan trọng của cây trồng, nơi cung cấp chất dinh dưỡng và nước cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Đất trồng gồm ba thành phần chính: phần rắn, phần lỏng và phần khí.

Phần rắn chiếm khoảng 45 – 55% thể tích của đất

Phần rắn chiếm khoảng 45 – 55% thể tích của đất, bao gồm thành phần vô cơ và hữu cơ.

đất trồng cây cảnh

Thành phần vô cơ: Thành phần vô cơ chiếm 92 – 98% khối lượng phần rắn, bao gồm các khoáng chất như cát, sét, limon. Các khoáng chất này cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng như nitơ, photpho, kali.

Thành phần hữu cơ: Thành phần hữu cơ chiếm 2 – 8% khối lượng phần rắn, là xác bã thực vật, động vật và vi sinh vật đã được phân hủy, tạo thành mùn. Mùn có vai trò quan trọng trong việc cải thiện độ phì nhiêu của đất, giúp đất giữ nước, tơi xốp và cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng.

Phần lỏng chiếm khoảng 25 – 35% thể tích của đất

Phần lỏng chiếm khoảng 25 – 35% thể tích của đất. Gồm nước và dung dịch đất. Nước đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dinh dưỡng từ đất vào cây, giúp cây quang hợp và sinh trưởng. Dung dịch đất là dung dịch chứa các chất dinh dưỡng hòa tan mà cây có thể hấp thụ trực tiếp.

Phần khí chiếm khoảng 20 – 30% thể tích của đất

Phần khí chiếm khoảng 20 – 30% thể tích của đất. Gồm các khí như oxy, cacbonic, nitơ, metan. Oxy cung cấp cho cây hô hấp. Cacbonic tham gia vào quá trình quang hợp của cây.

Ngoài ba thành phần chính trên, đất trồng còn có các thành phần khác như vi sinh vật, côn trùng, góp phần vào sự đa dạng sinh học và tính phì nhiêu của đất.

Có thể quý khách quan tâm

Hotline: 0916699856Chat zalo: 0916699856Chat zalo: 0981036448