Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây là gì?

nitơ tự nhiên

Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây

Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây là gì? Cây cần nitơ để phát triển và sinh trưởng, và nguồn cung cấp chủ yếu của nitơ cho cây là từ đất. Nitơ trong đất tồn tại ở hai dạng chính là nitơ vô cơ (nitơ khoáng) và nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật).

Rễ cây chỉ hấp thụ từ đất nitơ vô cơ ở dạng NH4+ và NO3-. Ngoài ra, các loại vi sinh vật như vi khuẩn định phân và nấm mốc cũng cung cấp nitơ cho cây thông qua quá trình định phân và phân hủy vật chất hữu cơ.

Các loại động vật như động vật đào đất cũng giúp đẩy mạnh việc lưu thông nitơ trong đất. Không khí cũng là một nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây thông qua quá trình gắn kết khí đạm hoặc khí nitơ vào đất, nhưng tỷ lệ lượng nitơ từ không khí chiếm rất ít trong tổng lượng nitơ cung cấp cho cây.

Trong trường hợp đất thiếu hụt nitơ, người ta thường sử dụng phân bón chứa nitơ để bổ sung cho cây. Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón cần được thực hiện đúng cách để tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây chủ yếu đến từ đất cùng với sự hỗ trợ của vi sinh vật và động vật. Không khí cũng có thể cung cấp một lượng nhỏ nitơ cho cây thông qua quá trình gắn kết khí đạm hoặc khí nitơ vào đất. Trong trường hợp đất thiếu hụt nitơ, người ta sử dụng phân bón chứa nitơ để bổ sung cho cây. Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón cần được thực hiện đúng cách để tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Hotline: 0916699856Chat zalo: 0916699856Chat zalo: 0981036448