Tính chất đặc trưng của cây hạt kín

cây hạt kín

Những Tính chất đặc trưng của cây hạt kín

Tính chất đặc trưng của cây hạt kín: Cây Hạt kín là một nhóm thực vật có hoa, quả và hạt nằm trong quả, những đặc điểm này giúp bảo vệ hạt tốt hơn. Chúng có nhiều cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng như rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép… và trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

Hoa và quả

Hoa và quả của cây Hạt kín có rất nhiều dạng khác nhau. Hạt nằm trong quả của những loại cây này, trong khi ở hoa thì noãn nằm trong bầu. Tính chất này là một ưu điểm lớn của cây hạt kín, giúp bảo vệ hạt tốt hơn.

Tóm lại, cây Hạt kín là một nhóm thực vật có nhiều đặc điểm chung, bao gồm có hoa, quả và hạt nằm trong quả, cùng với đó là sự phát triển đa dạng của các cơ quan sinh dưỡng. Hoa và quả của cây Hạt kín có rất nhiều dạng khác nhau và tính chất nằm trong quả của cây này giúp bảo vệ hạt tốt hơn.

Xem thêm các loại cây cảnh tại Bán Cây Cảnh Đẹp