1 ha cà phê bao nhiêu cây?

cây cà phê

Số lượng cà phê trồng được trên 1 ha

1 ha cà phê bao nhiêu cây? Trên 1 ha đất, số lượng cây cà phê trồng phụ thuộc vào loại cây cà phê và chất lượng đất. Nếu đất không tốt, mật độ trồng có thể được tăng lên.

Cây cà phê chè Catimor

Cây cà phê chè Catimor có thể được trồng với mật độ khoảng 5.000 cây trên một hecta, với khoảng cách 2 mét giữa các hàng và 1 mét giữa các cây.

Cây cà phê vối (Robusta)

Cây cà phê vối (Robusta) có thể được trồng với mật độ 1.330 cây trên một hecta, với khoảng cách 3,5 x 2,5 mét và trồng một cây trên một hố. Hoặc, mật độ trồng 2.660 cây trên một hecta có thể được đạt được với khoảng cách 3,0 x 2,5 mét và trồng hai cây trên một hố.

Tóm lại, để biết được số lượng cây cà phê trồng trên 1 ha, ta cần xác định loại cây cà phê và chất lượng đất trước. Cây cà phê chè Catimor có thể trồng với mật độ khoảng 5.000 cây trên một hecta, trong khi cây cà phê vối (Robusta) có thể trồng với mật độ 1.330 hoặc 2.660 cây trên một hecta.