Cây giác mút là cây gì?

cây giác mút

Cây giác mút là gì và vai trò của nó trong thực vật học và nấm học

Cây giác mút là một cấu trúc dạng giống như rễ, mọc đâm xuyên vào một giá thể xung quanh nó để hút nước và dinh dưỡng từ giá thể này. Tuy nhiên, cây giác mút không phải là một loài cây riêng biệt, mà chỉ là một đặc tính sinh học của một số loài cây và nấm.

Các loài cây và nấm có giác mút thường sống ký sinh trên các loài cây khác, thường là các loài cây yếu và bệnh tật. Khi giác mút của chúng xâm nhập vào cây chủ, chúng sẽ hút nước và dinh dưỡng từ cây chủ để duy trì sự sống của mình.

Một số loài cây có giác mút phổ biến bao gồm các thực vật ký sinh như Họ Tầm gửi hay hầu hết họ Cỏ chổi. “Rễ” giác mút của các loại cây này đâm xuyên vào mô của các cây chủ để hút dinh dưỡng và nước từ chúng.

Giác mút mọc xuyên qua vách tế bào cây chủ để hút nước và dinh dưỡng trong khoảng không giữa vách tế bào và màng tế bào, nhưng không mọc xuyên qua màng tế bào. Trong khi đó, một số loài nấm có giác mút phổ biến bao gồm nấm râu và nấm đế chùm.

Việc hiểu rõ về giác mút cũng có thể giúp người trồng cây và nông dân tìm cách phòng trừ và điều trị các bệnh tật cây trồng. Trên thế giới, giác mút được xem là một đặc tính quan trọng trong việc phát triển các loài cây và nấm ký sinh.

Xem thêm các câu hỏi liên quan đến các loại cây tại: https://bancaycanhdep.com/hoi-dap/