Cây thải ra khí gì vào ban đêm?

cây sẽ thải ra khí CO2 về đên

Trong suốt ngày, cây sử dụng ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp và sản xuất oxy. Tuy nhiên, vào ban đêm, cây không còn sử dụng ánh sáng mặt trời để sản xuất oxy nữa. Thay vào đó, chúng tiếp tục hô hấp để tạo ra năng lượng cho các quá trình cơ bản của chúng, bao gồm cả việc duy trì các chức năng của rễ, thân và lá.

Khi cây tiếp tục hô hấp, chúng sẽ tiêu thụ oxy và thải ra CO2, giống như quá trình hô hấp của con người. Vì vậy, ban đêm cây sẽ thải ra khí CO2, đồng thời cũng thải ra một lượng nhỏ các chất khí khác như metan và etylen.

Mặc dù lượng khí thải ra từ cây vào ban đêm là không đáng kể so với lượng oxy mà chúng sản xuất vào ban ngày, nhưng cây vẫn là một nguồn oxy quan trọng cho cuộc sống trên trái đất, bất kể là ban ngày hay ban đêm.

Vì vậy, để giúp bảo vệ môi trường và duy trì sự cân bằng sinh thái, chúng ta cần bảo vệ và trồng cây thật nhiều. Cây không chỉ cung cấp oxy cho chúng ta mà còn hấp thụ khí CO2 độc hại, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống lại các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.