Khi nào cây hút oxy và thải ra CO2?

cây hút oxy và thải ra CO2

Quá trình hô hấp của cây: Khi nào cây hút oxy và thải ra CO2?

Quá trình hô hấp là quá trình quan trọng giúp cây sinh tồn và phát triển. Trong quá trình này, cây hấp thụ khí oxy và thải ra khí cacbonic thông qua sự trao đổi khí. Tuy nhiên, quá trình hô hấp của cây không phải lúc nào cũng giống nhau và phụ thuộc vào một số yếu tố.

Khi có ánh sáng mặt trời, quang hợp sẽ xảy ra và cây sẽ tiến hành quá trình hấp thụ khí cacbonic (CO2) và thải ra khí Oxy (O2). Quá trình này giúp cây tạo ra năng lượng cần thiết để phát triển. Thêm vào đó, khí Oxy được thải ra còn giúp cải thiện chất lượng không khí trong môi trường sống của cây và động vật.

Ngược lại, khi không có ánh sáng mặt trời, quang hợp không xảy ra và cây sẽ hấp thụ khí oxy và thải ra khí cacbonic. Quá trình này được gọi là quá trình hô hấp tối và giúp cây sản xuất năng lượng và duy trì sự sống trong thời gian không có ánh sáng.

Điều này cho thấy rằng, khi nào cây hút oxy và thải ra CO2 phụ thuộc vào việc có hay không ánh sáng mặt trời. Tóm lại, quá trình hô hấp của cây rất quan trọng giúp cây sinh tồn và phát triển, đồng thời cải thiện chất lượng không khí trong môi trường sống của cây cũng như động vật.