Dạng nitơ nào cây có thể hấp thụ được?

nitơ cho cây trồng

Cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng NO3ˉ và NH4+. NO3ˉ

Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cho sự phát triển và sinh trưởng của thực vật. Để có thể tăng trưởng và phát triển, cây cần lượng nitơ đủ để tổng hợp protein, enzym và axit nucleic.

Cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng NO3ˉ và NH4+. NO3ˉ được hấp thụ bởi cây thông qua cơ chế trao đổi ion trong tế bào cây. Trong quá trình này, ion nitrat được vận chuyển đến tế bào thực vật qua các kênh ion, sau đó được chuyển hóa và sử dụng để tổng hợp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây.

Trong khi đó, NH4+ được hấp thụ thông qua màng tế bào của cây. Quá trình hấp thụ này liên quan đến các protein đặc biệt, được gọi là protein vận chuyển ammonium.

Nếu cây thiếu khả năng hấp thụ nitơ, sự phát triển của chúng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiếu nitơ sẽ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, lá xuất hiện màu vàng nhạt trên lá. Điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng cây chống chịu với bệnh và sâu bọ, và từ đó làm giảm năng suất cây trồng.

Vì vậy, đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng nitơ cho cây là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phát triển và tăng trưởng của chúng.