Tại sao cây được sống được ở nước mặn?

cây được sống được ở nước mặn

Lý do một số cây được sống được ở nước mặn

Tại sao cây được sống được ở nước mặn? Cây trên cạn không sống được nơi đất ngập mặn vì nước ngập thường xuyên làm quá trình hô hấp bị ngưng trệ và nồng độ chất tan trong nước cao hơn trong tế bào làm cây không hút được nước.

Tuy nhiên,Theo Bán Cây Đẹp được biết thì một số loại cây được sống được ở nước mặn như sú, vẹt, đước, trang, bần… lại sinh trưởng và phát triển tốt ở nơi thường xuyên ngập mặn vì bộ rễ của chúng phát sinh các rễ thở (phế căn) mọc đâm thẳng từ dưới lên mặt đất để hấp thụ và chứa không khí.

Bộ rễ của các loại cây ở nơi ngập mặn sinh trưởng và phát triển tốt bao gồm các rễ thở (phế căn) mọc đâm thẳng từ dưới lên mặt đất để hấp thụ và chứa không khí.

Tế bào của cây có áp suất thẩm thấu cao hơn (dịch bào ưu trương) so với môi trường đất mặn bao quanh rễ. Do đó, nước mặn không ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của cây.

Một số loại cây ở nơi ngập mặn được phân loại là cây halophyte. Cây halophyte có khả năng chuyển hóa nước mặn thành nước ngọt bên trong tế bào và sử dụng nước này cho quá trình chuyển hóa sinh học. Các loại cây halophyte này thường được tìm thấy ở các khu vực khô cằn và có nhiều cát.

Vì vậy, bộ rễ của các loại cây ở nơi ngập mặn được phát triển để thích nghi với môi trường mặn, giúp chúng có thể sinh trưởng và phát triển tốt ở những vùng đất này.