Thế nào là đất nhiễm mặn?

đất nhiễm mặn

Đất nhiễm mặn và ảnh hưởng đến cây trồng

Đất nhiễm mặn là đất có nồng độ các loại muối hòa tan cao hơn bình thường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cây trồng. Để đánh giá độ mặn của đất, trên toàn thế giới, người ta sử dụng đại lượng EC (độ dẫn điện của đất), có đơn vị là dS/m (1dS/m = 0,64‰).

Đất nhiễm mặn có thể gây ra nhiều vấn đề cho cây trồng. Các loại muối như natri, magie và canxi có thể gây ra hại cho cây trồng khi chúng hấp thụ quá nhiều.

Điều này có thể gây ra tình trạng khô đất và ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của cây trồng. Bên cạnh đó, đất nhiễm mặn cũng có thể làm giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cây trồng, làm giảm sản lượng và chất lượng của cây trồng.

Do đó, cần có các biện pháp để giảm thiểu tác động của đất nhiễm mặn lên cây trồng. Một số giải pháp có thể được áp dụng bao gồm sử dụng phân bón hữu cơ để cải thiện độ phì nhiêu của đất, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để giảm lượng nước cần thiết cho cây trồng và giảm thiểu lượng muối hòa tan trong đất.

Ngoài ra, cần có các biện pháp kiểm soát và quản lý sử dụng đất hợp lý để giảm thiểu tác động của đất nhiễm mặn lên môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững của nông nghiệp.