Cây giàng giàng

cây giàng giàng

Cây giàng giàng là cây gì?

Cây giàng giàng hay Cỏ giàng giàng là một loài cây thuộc họ guột. Nó sống nhăn răng từ hồi khai thiên lập địa. Chúng sinh ra và lớn lên trên đồi cao trong thung sâu. Nơi ít màu mỡ và hứng chịu nhiều gió khô với mưa sương. Nhưng cứ chỗ nào có đất là nó mọc. Mọc tràn lan vô tội vạ.

Cây giàng giàng Họ hàng xa với anh dương xỉ và chị rau dớn

cỏ giàng giàng
cỏ giàng giàng

cây giàng giàng hình như còn có họ hàng xa với anh dương xỉ và chị rau dớn. Dương xỉ và dớn cũng là một loài thực vật lâu đời nhất nhì trên khắp mặt đất này. Rau dớn có thân mềm, mướt mát, mọc hoang ven bờ suối.

Đặc điểm của cỏ giàng giàng

Gọi là cỏ nhưng không phải loài cỏ. Cỏ giàng giàng quen sống kham khổ từ ngày còn nhỏ. Những đặc điểm của loài cây này gồm:

  • Sinh ra và lớn lên trên đồi cao trong thung sâu
  • Nơi ít màu mỡ và hứng chịu nhiều gió khô với mưa sương
  • Cứ chỗ nào có đất là nó mọc. Mọc tràn lan vô tội vạ

Cỏ giàng giàng là một loài cây rất khỏe mạnh và thích ứng với môi trường sống khắc nghiệt. Mặc dù không phải loài cỏ nhưng nó có sức sống mãnh liệt và có khả năng sinh sản nhanh chóng.