Công dụng siêu lân money fish npk 10-60-10

siêu lân money fish npk 10-60-10

Những Công dụng của Siêu lân MONEY FISH NPK 10-60-10 cho cây trồng

Siêu lân MONEY FISH NPK 10-60-10 là một sản phẩm phân bón có nhiều công dụng quan trọng cho sự phát triển của cây trồng. Dưới đây là các công dụng chính của sản phẩm này:

Giúp cây tăng trưởng bộ rễ và trở nên khỏe mạnh

Sản phẩm này giúp cây tăng trưởng bộ rễ, giúp cây trồng khỏe mạnh. Đồng thời, nó cũng gia tăng sức đề kháng của cây, giúp chống lại tác động của hạn hán và bệnh tật.

Giúp phân hóa mầm đồng loạt, tăng tỷ lệ đậu quả

Siêu lân MONEY FISH NPK 10-60-10 cũng giúp phân hóa mầm đồng loạt, chống rụng hoa và trái non, tăng tỷ lệ đậu quả. Nó cũng giúp làm chắc hạt lúa, trổ đều, cứng cây, tăng năng suất và thu hoạch sớm hơn định kỳ. Điều này giúp giảm sử dụng phân bón qua đất.

Làm tăng vị ngọt, phẩm chất, màu sắc cho các loại cây ăn quả, rau cải và cây công nghiệp

Sản phẩm này cũng có tác dụng làm tăng vị ngọt, phẩm chất, màu sắc cho các loại cây ăn quả, rau cải và cây công nghiệp.

Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản

Cuối cùng, Siêu lân MONEY FISH NPK 10-60-10 còn giúp nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Sản phẩm này giúp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và giúp nông sản trở nên chất lượng hơn.

Với những công dụng trên, việc sử dụng sản phẩm Siêu lân MONEY FISH NPK 10-60-10 sẽ giúp cây trồng của bạn phát triển mạnh mẽ và nâng cao năng suất.